Tillgänglighet till mediehuset.du.se

Högkolan Dalarna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur du.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till merpart förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns information på mediehuset.du.se som du behöver och som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på support@du.se.

I e-brevet bör information finnas om:

  • Vilken information du försöker komma åt
  • Vilken sida informationen finns på idag
  • Annan information som underlättar det för oss att hjälpa dig, såsom vilket verktyg du använder för att ta del av informationen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till support@du.se.

I e-brevet bör information finnas om:

  • Vilket problem du upptäckt
  • Vilken sida problemet finns på
  • Annan information som underlättar det för oss att hjälpa dig, såsom vilket verktyg du använder för att ta del av informationen.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen vänder sig till studenter och är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Tjänsten ”Boka teknik” uppfyller inte tillgänglighetskrav och kommer ersättas med annan lösning framöver.
  • Vissa PDF:er har inte korrekt metadata då de är produktmanualer som har dessa problem.
  • En del instruktioner för tekniska system förtydligas via bilder som länkas till i texten. Dessa saknar alt-text och har i vissa fall dåliga kontrastvärden då de är skärmdumpar av andra gränssnitt med dessa problem.
  • Vissa instruktionsfilmer är inte textade eller syntolkade.

Kända tillgänglighetsbrister hanteras löpande.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av mediehuset.du.se.

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Webbplatsen publicerades 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.