Pavlina skrev bästa uppsatsen

Filmdesignstudenten Pavlina Arsova skrev högskolans bästa kandidatuppsats förra läsåret, enligt Miljörådet som premierar examensarbeten på temat hållbar utveckling. För det belönas hon med ett pris i form av ett resebidrag på 10 000 kronor.

Grattis Pavlina!

Pavlina mottar priset av Anton Grenholm, juryns ordförande, under ceremonin på campus Borlänge.

– Tack! Det känns otroligt kul och hedrande.

Berätta, varför får du priset?

– Min uppsats handlar om alkoholreklam i Sydafrika, och juryn tyckte att jag har belyst reklambranschens etiska problem och ställningstaganden på ett bra sätt. Alkoholen är ett stort folkhälsoproblem i Sydafrika, så det finns en beröringspunkt med hållbar utveckling.

Hur kom det sig att du valde att skriva uppsats i just Sydafrika?

– Jag åkte till Kapstaden i våras på ett så kallat Minor Field Studies-stipendium. Det är ett studiebidrag för studenter som är i slutet av sin högskoleutbildning och vill samla material till sin uppsats på plats i ett utvecklingsland. Jag valde Sydafrika eftersom jag hade hört mycket om landets liberala alkoholkultur, och som blivande kommunikatör var det intressant för mig att studera hur reklambranschen i landet tog sig an uppdrag från just sprittillverkarna.

Hur genomförde du studien?

– Jag sökte upp tre reklambyråer i Kapstaden och gjorde en intervjustudie med sammanlagt åtta medarbetare. Det var både copywriters, art directors och chefer, och alla hade erfarenhet av att producera alkoholreklam. Under tiden hade jag handledarsamtal med min handledare i Falun på Skype.

Pavlina på vandring i Kapstaden. – Alkoholreklamen är framträdande i stadsbilden, säger hon.

Var det svårt?

– Nja, ett tag var jag lite orolig för att jag inte skulle få tag i tillräckligt många intervjupersoner, men det löste sig ju. Sen var det lite svårt att få ro till själva skrivandet eftersom jag delade rum med sju andra tjejer på vandrarhemmet. Men annars gick det smidigt alltihop, det var enkelt och säkert att ta sig runt i staden med Uber.

Vad kom du fram till i uppsatsen?

– Det som intresserade mig var hur medarbetarna såg på sin roll som förmedlare av ett ganska kontroversiellt budskap, alltså att främja alkoholkonsumtion i ett samhälle som redan har stora missbruksproblem. Jag kom fram till att branschen inte såg några stora etiska dilleman i alkoholuppdragen utan betraktade dem som professionella utmaningar på lik linje med andra produktkampanjer.

Det har gått ett halvår sedan du tog din examen hos oss – vad ägnar du dig åt nu?

– Jag har valt att plugga vidare i Uppsala, på masterprogrammet Digitala Medier och Samhälle.  Det är intensivt, mycket litteratur, men väldigt utvecklande. Resebidraget använder jag för att täcka pendlingskostnaden till Enköping där jag bor. Det är perfekt!

Lycka till med studierna och allt annat du tänker göra i framtiden!

– Tack.