Nya programvaror under höstterminen

Under höstterminen har ett par nya programvaror som kan göra ditt arbetsflöde snabbare och mer effektivt installerats.

BaseHead 4.x Ultra

För att göra sökningar och användandet av ljudarkivet lättare finns nu programvaran BaseHead installerad på samtliga maskiner. Denna låter dig enkelt fritextsöka bland ljuden i ljudarkivet och sedan snabbt importera hela, eller delar av, ljudfilen direkt in i din öppna session i din DAW. Nedan är en kort genomgång av de vanligaste funktionerna i programmet men de har även fler djupare videos på sin YouTube-profil.

Notera att du dock, precis som tidigare, behöver ha mountat volymen ljudarkiv på ISIS för att programmet ska kunna komma åt ljudfilerna.

Virtual Katy 5 Premium

När en film klipps om efter att ljudläggningen har påbörjats måste dessa ändringar kompenseras för i din DAW vilket är en väldigt tidsödande process. Virtual Katy är en programvara som automatiskt kan göra en conform och korrigera ljudläggningen för att stämma med den nya klippningen. Programvaran finns i alla redigeringsrum, trampkontrollen, K3 samt alla maskiner i 3D-labbet.

Det finns ett antal skrivna guider och video tutorials på företagets hemsida.

Pro Tools HD

Då vi efter sommaren har möjlighet att ge även de högre nivåerna av certifieringskurserna i Pro Tools så har vi numera också tillgång till HD-versionen av Pro Tools på samtliga maskiner i huset. Processen att uppgradera och övergå till den nya versionen påbörjas och görs successivt under november.

Detta ger dig tillgång till bland annat surround-stöd, mer avancerade funktioner för automation samt möjlighet till enklare videoredigering.