Litteratur

Här är den kurslitteratur som ingår i programmets kurser
OBS! Generellt gäller att senaste upplagan rekommenderas!

Introduktion till musik- och ljuddesign
Huber, David Miles. Modern Recording Techniques, ninth edition ISBN: 9781138954373

Audioteknologi I
Rumsey F, and McCormick T. Sound and Recording, edition 7, ISBN 9780415843379

Audioteknologi II
Izhaki, R. Mixing Audio, ISBN: 0240520688
Huber, David Miles. Modern Recording Techniques, seventh edition. ISBN: 0240810694
Ternhag, Wingstedt. På tal om musikproduktion: elva bidrag till ett nytt kunskapsområde. Bo Ejeby Förlag

Vår tids musik
Cook, Nicholas & Clarke, Eric & LeechWilkinson, Daniel & Rink, John (2009) The Cambridge companion to recorded music, Cambridge: Cambridge University Press, 395 s. ISBN 9780521865821
Kompendium, 35 s.
Oxford music online.

Ljudteori
F. Alton Everest, Master Handbook of Acoustics, sixth edition, ISBN: 9780071841047

Musikproduktionsanalys
Obligatorisk litteratur:
Gibson & Curtis, The art of producing: How to produce an audio project (290 s.), ISBN: 9781931140447
Ternhag, Gunnar. Vad är det jag hör?: analys av musikinspelningar (2009) (78s) ISBN: 9789188316509
Rekommenderad litteratur:
Lars Lillienstam, Musikliv. Vad människor gör med musik – och musik med människor (325 s.), ISBN: 9789188316523

Möten med skilda musikgenrer
Borthwick, Stuart & Moy, Popular music genres:an introduction (246 s.), ISBN: 978-0415973694
David Miles Huber, Modern Recording Techniques, seventh edition, ISBN: 0240810694
Lundberg & Ternhag, Musiketnologi – en introduktion (s.37-55, 116-138), ISBN: 9789178443581

Musikskapande
Blume, Jason. 6 steps to songwriting success: the comprehensive guide to writing and marketing hit songs. New York Billboard Books (2008), 282s + CD (ISBN 0823084779)
Bryngelsson, Peter / Tillman, Joakim Filmmusik, Liber (2006), 139s + CD (ISBN 9789147077465)
Hillered, Eva. Lathund för låtskrivare. Prisma (2009), 251s + CD (ISBN 915185290X)
Rooksby, Rikky. Songwriting Sourcebook, Backbeat Books (2006), 224s (ISBN 9780879307493)
Sanner, Eva. Så blir du mer kreativ? på jobbet, i livet, i skapandet (2007), 260s (ISBN 9127027104)
Ternhag, Gunnar. Vad är det jag hör?: analys av musikinspelningar (2009) 78s (ISBN 9789188316509)

Ljudskapande och Ljudsyntes
Alexander U.Case. Sound FX, first edition, ISBN: 9780240520322
Simon Cann. Becoming a Synthesizer Wizard, first edition, ISBN: 9781598635508

Företagsekonomi för musikbranschen
Kommer senare

Musikbranschen
Kommer senare

Ljudläggning till rörliga bilder
Klas Dykhoff, Ljudbild eller synvilla? En bok om filmljud och ljuddesign (124 s.), ISBN: 9789147065523
Tomlinson Holman, Sound for film and television, 3rd edition. ISBN: 9780240813301

Inspelning i studio
Massey, Howard. (2009) Behind the Glass: Top Record Producers Tell How They Craft the Hits. Backbeat Books. (332 s). ISBN 9780879309558
(två utgåvor finns, välj den som innehåller de för dig intressantaste musikproducenter!)Huber, David Miles / Runstein, Robert E. (2013) Modern recording techniques.
8 uppl. Boston : Focal Press. (644 s). ISBN 9780240821573
Larsen, Holger. (1998) Att överlista mediet. Tekniker(n) i rockmusiken under
50- och 60-talen. STM-Online Vol. 1, nr. 1. (finns ej i pappersform) 
LÄNK: http://musikforskning.se/stmonline/vol_1/andra/Larsen.php?menu=3

Musikproduktion i praktiken
kurslitteratur väljs i samråd med kursansvarig

Examensarbete
Information ges i läroplattformen