Programplan

Musik- och ljuddesignrogrammet består av 15 kurser där de flesta är på 7,5 hp. Kurserna i programmet ges av ett lärosäte åt gången.

Programmet kan läsas på halv- eller helfart enligt översikterna för halv- och helfartsversionerna av programmet nedan

Halvfartsprogrammet

Halvfart innebär att du läser två 7,5 hp kurser per termin, totalt 15 hp per termin. Hela programmet omfattar då åtta terminer.

Kursordning för halvfartsprogrammet

Termin 1Intro Musik & Ljuddesign MIUN
Audioteknologi I MIUN
Termin 2Audioteknologi II* LNU
Vår tids musik och musikliv LNU
Termin 3Ljudteori* MIUN
Musikproduktionsanalys* HDa
Termin 4Möten med skilda musikgenrer* HDa
Ljudskapande och ljudsyntes* MIUN
Termin 5Musikskapande* LNU
Företagsekonomi för musikbranschen* LNU
Termin 6Musikbranschen* LNU
Ljudläggning till rörliga bilder HDa
Termin 7Inspelning i studio* HDa
Musikproduktion i praktiken* HDa
Musikproduktion i praktiken* MIUN
Musikproduktion i praktiken* LNU
Termin 8Examensarbete* HDa
Självständigt arbete med metod* MIUN
Examensarbete* LNU
fortsättning Examensarbete

Helfartsprogrammet

Helfart innebär att du läser fyra 7,5 hp kurser per termin, totalt 30 hp per termin. Du läser då två 7,5 hp-kurser parallellt och hela programmet omfattar då fyra terminer.

Tiden för varje 7,5 hp-kurs är 10 veckor och det motsvarar 50% studietakt, men eftersom du på helfartsprogrammet läser två kurser parallellt så blir den sammanlagda studietakten på programmet då 100%.

Kursordning för helfartsprogrammet

Termin 1Intro Musik & Ljuddesign MIUNLjudteori* MIUN
Audioteknologi I MIUNMusikproduktionsanalys* HDa
Termin 2Audioteknologi II* LNUMöten med skilda musikgenrer* HDa
Vår tids musik och musikliv LNULjudskapande och ljudsyntes MIUN
Termin 3Musikskapande* LNUInspelning i studio* HDa
Företagsekonomi för musikbranschen* LNUMusikproduktion i praktiken* HDa
Musikproduktion i praktiken* MIUN
Musikproduktion i praktiken* LNU
Termin 4Musikbranschen* LNUExamensarbete* HDa
Självständigt arbete med metod* MIUN
Examensarbete* LNU
Ljudläggning till rörliga bilder HDafortsättning Examensarbete

LNU = Linneuniversitetet/Växjö
HDa = Högskolan Dalarna
MIUN = Mittuniversitetet

* = särskilda förkunskapskrav, se kursplan

Vårterminen 2015: Första hälften: v04-13, andra hälften: v14-23 (MIUN start v13)
Höstterminen 2015: Första halvan: v36-45, andra halvan: v46-02
(Vårterminen 2016: Första halvan: v03-12, andra halvan: v13-22)