Förkunskaper/utrustning

För att läsa Musik- och ljuddesign 120 hp krävs Grundläggande behörighet. Detta har Du om Du uppfyller något av följande krav:

  1. fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program.
  2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg.
  3. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2.
  4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller..
  5. ..genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3. Förordning (2006:1053).
  6. § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall ha de kunskaper i svenska som behövs. Högskoleverket får meddela närmare föreskrifter om kravet i första stycket. Den som har finska som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk skolform under tre år eller mer skall dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs. Förordning (2006:1053).

Utrustning

En programvara, ett ljudkort med minst två mikrofoningångar samt två mikrofoner behövs för att kunna tillgodogöra sig denna utbildning!

Har Du inte redan tillgång till inspelningsutrustning (portabel) behöver du inskaffa en sådan. Här under följer några förslag på utrustningar som inte behöver tömma plånboken helt. Listan nedan skall absolut inte ses som komplett, den skall snarare ses som slumpmässigt utvalda tips. Det lönar sig alltid att själv göra efterforskningar vad gäller både modeller och priser. Hör Dig alltid för med din lokala musikaffär, eller en nätbaserad dito.

Programvara
Här följer exempel på programvara som vi vet fungerar bra för utbildningen:
– Avid Protools, från ca: 2.900 kr
– Logic Pro, endast till Mac, ca: 1.400 kr
– Cubase, från ca: 2.400 kr
– Reaper, ca: 400 kr
– Digital Performer, ca: 2.700 kr (educational version)
– Studio One, från ca: 750 kr
Ljudkort
Här följer exempel på ljudkort vi vet fungerar bra för utbildningen:
– Apogee Duet 2, ca: 4.500 kr
– RME Babyface, ca: 4.900 kr
– Focusrite Scarlett 2×2, ca: 1.400 kr
– Steinberg Cl1, ca: 1.000 kr
– Avid Mbox 3, ca: 2.900 kr

Mikrofoner
Här följer exempel på mikrofoner vi vet fungerar bra för utbildningen:
– MXL990, ca: 800 kr
– LineAudio CM3, ca: 950 kr
– Shure SM57 (dynamisk), ca: 900 kr
– AKG C3000, ca: 1.800 kr
– Röde NT2A, ca: 2.500 kr