Kursveckor 2016/17

Här är kursveckor för aktuella kurser under höst- och vårterminen 2016/2017 för halvfarts- respektive helfartsprogrammet. Kursveckorna är uppdelade efter det år du startade programmet.

Höstterminen 2016: Första halvan: v35-44, andra halvan: v45-02
Vårterminen 2017: Första halvan: v03-12, andra halvan: v13-22

LNU = Linneuniversitetet/Växjö
HDa = Högskolan Dalarna
MIUN = Mittuniversitetet

Aktuella kurser för halvfartsprogrammet

ProgramstartLäser KursKontakt
VT17v03-12Intro Musik & Ljuddesign MIUNJan Thim
v13-22 (MIUN start v12)Audioteknologi I MIUNBrian Johnston
VT16v35-44Audioteknologi II LNUTobias Rydén
v45-02Vår tids musik och musikliv LNUUrsula Geisler
v03-12Ljudteori MIUNGöran Thungström
v13-22 (MIUN start v12)Musikproduktionsanalys HDaSten Sundin
VT15v35-44Möte med skilda musikgenrer HDaTotte Mattsson
v45-02Ljudskapande och ljudsyntes MIUNBrian Johnston
v03-12Musikskapande LNUKarin Lagergren
v13-22
Företagsekonomi för musikbranschen LNUPercy Bergman
VT14v35-44Musikbranschen LNUPercy Bergman
v45-02Ljudläggning till rörliga bilder HDaErika Iljero
v03-12Inspelning i studio HDaJohan Nordin
v13-22Musikproduktion i praktiken HDa
Musikproduktion i praktiken MIUN
Musikproduktion i praktiken LNU
Sten Sundin
Brian Johnston
Percy Bergman
VT13v35-02Examensarbete HDa
Självständigt arbete med metod MIUN
Examensarbete LNU
Johnny Wingstedt
Jan Thim
Hans-Erik Holgersson

Aktuella kurser för helfartsprogrammet

ProgramstartLäserKursKontakt
VT17v03-12Intro Musik & Ljuddesign MIUNJan Thim
Ljudteori MIUNGöran Thungström
v13-22 (MIUN start v12)Audioteknologi I MIUNBrian Johnston
Musikproduktionsanalys HDaSten Sundin
VT16v35-44Audioteknologi II LNUTobias Rydén
Möten med skilda musikgenrer HDaTotte Mattsson
v45-02Vår tids musik och musikliv LNUUrsula Geisler
Ljudskapande och ljudsyntes MIUNBrian Johnston
v03-12Musikskapande LNUKarin Lagergren
Inspelning i studio HDaJohan Nordin
v13-22Företagsekonomi för musikbranschen LNUPercy Bergman
Musikproduktion i praktiken HDa
Musikproduktion i praktiken MIUN
Musikproduktion i praktiken LNU
Sten Sundin
Brian Johnston
Percy Bergman
VT15v35-44Musikbranschen LNUPercy Bergman
v35-02Examensarbete HDa
Självständigt arbete med metod MIUN
Examensarbete LNU
Johnny Wingstedt
Jan Thim
Hans-Erik Holgersson
v45-02Ljudläggning till rörliga bilder HDaErika Iljero