Kursveckor 2017/2018

Här är kursveckor för aktuella kurser under höst- och vårterminen 2017/2018 för halvfarts- respektive helfartsprogrammet. Kursveckorna är uppdelade efter det år du startade programmet.

Höstterminen 2017: Första halvan: v35-44, andra halvan: v45-02
Vårterminen 2018: Första halvan: v03-12, andra halvan: v13-22

LNU = Linneuniversitetet/Växjö
HDa = Högskolan Dalarna
MIUN = Mittuniversitetet

Aktuella kurser för halvfartsprogrammet

ProgramstartLäser KursKontakt
VT18v03-12Intro Musik & Ljuddesign MIUNBrian Johnston
v13-22 (MIUN start v12)Audioteknologi I MIUNBrian Johnston
VT17v35-44Audioteknologi II LNUMarcus Knutsson
v45-02Vår tids musik och musikliv LNULinus Johansson
v03-12Ljudteori MIUNJan Thim
v13-22 (MIUN start v12)Musikproduktionsanalys HDaSten Sundin
VT16v35-44Möte med skilda musikgenrer HDaTotte Mattsson
v45-02Ljudskapande och ljudsyntes MIUNBrian Johnston
v03-12Musikskapande LNUKarin Lagergren
v13-22
Företagsekonomi för musikbranschen LNUPercy Bergman
VT15v35-44Musikbranschen LNUPercy Bergman
v45-02Ljudläggning till rörliga bilder HDaJohanna Rosenblad
v03-12Inspelning i studio HDaJohan Nordin
v13-22Musikproduktion i praktiken HDa
Musikproduktion i praktiken MIUN
Musikproduktion i praktiken LNU
Sten Sundin
Brian Johnston
Percy Bergman
VT14v35-02Examensarbete HDa
Självständigt arbete med metod MIUN
Examensarbete LNU
Johnny Wingstedt
Jan Thim
Eva Kjellander Hellqvist

Aktuella kurser för helfartsprogrammet

ProgramstartLäserKursKontakt
VT18v03-12Intro Musik & Ljuddesign MIUNBrian Johnston
Ljudteori MIUNJan Thim
v13-22 (MIUN start v12)Audioteknologi I MIUNBrian Johnston
Musikproduktionsanalys HDaSten Sundin
VT17v35-44Audioteknologi II LNUMarcus Knutsson
Möte med skilda musikgenrer HDaTotte Mattsson
v45-02Vår tids musik och musikliv LNULinus Johansson
Ljudskapande och ljudsyntes MIUNBrian Johnston
v03-12Musikskapande LNUKarin Lagergren
Inspelning i studio HDaJohan Nordin
v13-22Företagsekonomi för musikbranschen LNUPercy Bergman
Musikproduktion i praktiken HDa
Musikproduktion i praktiken MIUN
Musikproduktion i praktiken LNU
Sten Sundin
Brian Johnston
Percy Bergman
VT16v35-44Musikbranschen LNUPercy Bergman
v35-02Examensarbete HDa
Självständigt arbete med metod MIUN
Examensarbete LNU
Johnny Wingstedt
Jan Thim
Eva Kjellander Hellqvist
v45-02Ljudläggning till rörliga bilder HDaJohanna Rosenblad