Hem

Det här är programhemsidan för Musik- och ljuddesign som går över distans med ett fåtal obligatoriska träffar.

Under de olika flikarna kan du läsa om programmet, hur det är upplagt och vilka tider/datum som är aktuella just nu. Du kan även hitta information om utrustning som krävs, vilken litteratur som hör till kurserna och kontaktpersoner på de olika lärosätena.

På lärosätessidorna kan du läsa om kursen på respektive högskola/universitet.

För att gå programmet måste du vara inskriven på något av lärosätena.
Kurserna ges sedan enligt programplanen.

Programmet är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet.