Kvalificerad Filmproduktion BQ2047 VT18 (preliminärt schema)