Virtual Katy: AAF-workflow

Virtual Katy är en programvara som gör det möjligt att anpassa en tidigare importerad Pro Tools-session till en ny klippning från Media Composer.

Media Composer

Send To... > Pro ToolsFör att hålla reda på dina olika versioner som exporteras kan du med fördel skapa en separat bin med namnet ”Exporter” eller liknande dit du kopierar din timeline innan varje export. Efter att du kopierat den exporterar du din timeline från Media Composer genom att högerklicka på den i din bin och välja Send To… > Pro Tools on Unity > Quicktime – Link to Audio.

I den efterföljande dialogrutan ger du exporten ett namn och klickar på knappen Set för att välja var de nya filerna ska hamna. För ordningens skull föredrar jag att skapa en mapp för samtliga exporter och göra varje export till en ny mapp i denna döpta till ”Version01”, ”Version02” och så vidare.

Under Export Setting 1 kan du göra inställningar för bilden såsom storlek, förhållande och vilken codec som ska användas. För bästa prestanda bör du välja en codec med enbart keyframes. Export Setting 2 gäller ljudet och ska vara ställt till Link to Audio samt att samtliga spår ska inkluderas i exporten. Även videospåren kan länkas även om de sedan inte kommer att importeras i Pro Tools.

När exporten är klar bör din valda mapp innehålla två filer, en .aaf-fil och en .mov-fil.

List ToolVirtual Katy har ännu inget stöd för AAF-filer så efter varje export behöver också din timeline sparas som en EDL. Detta är dock en enkel process där man öppnar List Tool i Output-menyn och sedan drar över och släpper sin timeline i fönstret. Därefter  du ställer in Active Setting till ”Default EDL” och ”Output Format” till ”CMX_3600” och klickar sedan på knappen Preview. Resultatet förhandsvisas i fältet till höger och sparas som en EDL via Save List > One file. Den resulterande filen sparar du med fördel i samma mapp och med samma namn som AAF- och Quicktime-filerna.

Pro Tools

Vid första exporten från Media Composer räcker det med att i Pro Tools öppna den skapade AAF-filen via File > Open Session…. Programmet kommer då att be dig skapa en ny session utifrån den valda AAF-filen genom att välja önskad samplingsfrekvens och bitdjup samt var och med vilket namn sessionen ska sparas.

Import Session DataSå snart sessionen är sparad visas dialogrutan Import Session Data där du ges möjlighet att välja vilka delar och vilka spår som ska importeras från Media Composer-exporten. Klicka på namnet på de ljudspår du vill importera (videospåren behövs inte då dessa importeras separat) och välj Copy from source media under Media Options så att allt material kopieras över till den nya Pro Tools-sessionen. Klicka OK för att slutföra importen och börja kopiera materialet.

När importen är klar kopierar du din exporterade Quicktime-film (.mov) till mappen Video Files i sessionsmapp och importerar den med via File > Import > Video.

Media Composer & EDL Manager

När filmen klippts om behöver en ny version exporteras från Media Composer och den nya AAF-filen konverteras till en EDL enligt samma metod som användes tidigare.

Pro Tools

För att Virtual Katy ska kunna justera sessionen måste man göra ett par förberedelser.

Guide TrackSkapa ett guidespår, ett nytt Audio Track, och skapa en Clip Group som sträcker sig över hela filmens längd på det nya spåret. Denna kommer att visa var material har klipps bort eller lagts till när processen är klar.

Session SetupÖppna Setup > Session och ställ om Session Start till 00:00:00:00. I dialogrutan som dyker upp väljer du ”Maintain Timecode” vilket kommer att flytta allt material från början av session till en timme in.

Aktivera ALL-gruppen i Edit-fönstret och välj sedan Slip Mode samt Selector Tool. Med det gjort klickar du någonstans, var som helst, i något av spårens playlist för att göra sätta Edit Cursor över samtliga spår.

Virtual Katy

Importera EDLFör att anpassa sessionen till den nya klippningen öppnar du Virtual Katy medan Pro Tools fortfarande är öppet. Därefter importerar två EDL-filer, den som motsvarar Pro Tools-sessionens nuvarande läge och den nya klippningen, via Import EDL.

När versionerna importerats visas en överblick av skillnaderna mellan dem och sessionen justeras så snart du markerar den Change Plan som visas i den undre av listorna till vänster och klickar på Conform All.

Conform AllVirtual Katy växlar nu till Pro Tools och styr programmet med kortkommandon. Ditt material kopieras nu till början av sessionen för att motsvara ändringarna i klippningen. Vänta tills Virtual Katy visar en dialogruta som bekräftar att ändringarna gjorts vilket resulterat i att den nya klippningen nu ligger i början av sessionen.

Den ursprungliga versionen av ditt arbete finns dock kvar vid 01:00:00:00 om du av någon anledning skulle behöva det.

Pro Tools

Innan du är klar kvarstår bara att återställa inställningarna genom att avaktivera ALL-gruppen och att i Setup > Session sätta Session Start till 01:00:00:00. I dialogrutan väljer du ”Maintain Relative Position” vilket kommer att återställa tidslinjen så att sessionen börjar på 01:00:00:00 utan att flytta runt något material.

Slutligen kopierar du den nya Quicktime-filmen till Video Files-mappen och importerar den i sessionen. Den gamla filmen kan tas bort om den inte förväntas användas något mer.

Guide TrackDu kan nu kontrollera den clip group du skapade på ditt guidespår. Ett klipp i gruppklippet indikerar att material har klippts bort medan ett gap i gruppklippet visar att material har lagts till på det stället i filmen.

TLDR – Kom ihåg

 • Media Composer
  • Exportera AAF + Quicktime
  • Exportera EDL via List Tool (CMX3600)
 • Pro Tools
  • Skapa guidespår
  • Skapa clip group
  • Sätt session start till 00:00:00:00 och maintain timecode.
  • Aktivera ALL-gruppen
  • Aktivera Slip Mode
  • Välj Selector Tool
  • Klicka på ett spårs playlist för att sätta Edit Cursor.
 • Virtual Katy
  • Importera första EDL-filen
  • Importera andra EDL-filen
  • Klicka på Conform All
 • Pro Tools
  • Avaktivera ALL-gruppen
  • Sätt session start till 01:00:00:00 och maintain relative position.
  • Kontrollera guidespår