Neve 1073LB

preamp

Historia

Neve är ett företag i inspelningsvärlden som man bör känna till. Det grundades 1961 av britten Rupert Neve som utvecklade professionella mixerbord med transistorteknik istället för den äldre rörtekniken. Till en början så konstruerade och byggde dom mixerbord specifikt åt vissa inspelningsstudios i England och något senare även i USA. Efter en sammanslagning av Neve och AMS så heter företaget idag AMS Neve.

Ni kommer märka att jag ägnar ganska mycket tid åt att förklara den här preamp-typen, av två anledningar. Den första är att konstruktionen i sig är ganska annorlunda än vad jag tror att ni är vana vid. Den andra är att enheten har uppnått en nästintill överdriven hype-status på det sätter at många tekniker och producenter höjer den till skyarna, samtidigt som marknaden av kloner har exploderat. Var dock inte rädda för att ifrågasätta hypen! Men därav det stora fokuset på Neve och 1073-modellen.

”1073”

Neve 1073LB är en så kallad reissue, en nykonstruktion av en gammal modul från 70-talet. Neve’s 1073-modul konstruerades för deras A88-mixerbord i början av 70-talet och är en av de mest populära och även mest kopierade konstruktionerna i inspelningsvärlden. Original 1073-modulen är en preamp och 3-bands EQ men när Neve konstruerade den nya 500-versionen av 1073 så valde dom att dela upp preamp- och EQ-delen i två separata enheter. 1073LB är alltså preampdelen av Neve 1073.Soundet

Hur låter då en Neve? Det klassiska Neve-soundet beskrivs av många som mjukt, lite mellanregisterbetonat (framförallt i det nedre mellanregistret) och skapar ett djup hos ljudet som är lite svårt att ta på – tredimensionellt är ett försök till en beskrivning. Transientåtergivningen är lite långsam vilket bidrar till mjukheten. Kort och handlar det om ett mer färgat ljud som påverkar ljudet från mikrofonen eller ljudkällan ganska mycket, så klart lite olika mycket från fall till fall.

Ljudidealet kan passa bra på det mesta förutsatt att man är ute efter nyss beskrivna ljudegenskaper. En skarpare röst eller mikrofon skulle kunna mjukas till på ett snyggt sätt av 1073LB.

Funktioner 

Det mest centrala reglaget på Neve 1073LB är Gain-reglaget vilket är den röda stora ratten som just styr preampens gain. Mer om det strax! Reglaget ”Trim” finjusterar mängden gain och möjliggör även att man kan sätta ett högre gain-värde och sen kompensera med trim vilket gör att man kan styra över preampen utan att klippa AD-omvandlarna eller nästa enhet i kedjan. Eftersom gain-reglaget är så kallat stegat i steg om 5 dB så kan också trim-reglaget användas för att hitta mellanlägen mellan 5 dB-stegen.

Nu till de olika knapparna. Den översta knappen vänder signalens polaritet. Mittenknappen ställer om preampen i låginpedansläge, vilket är användbart för vissa bandmikrofoner och även dynamiska mikrofoner och kan ge en viss skillnad i sound. Testa! Vill du lära dig mer om begreppet impedans så rekommenderar jag dig att på egen söka mer information om detta. Den sista knappen aktiverar kombokontakten på framsidan istället för den vanliga ingången på baksidan (som är den kontakt som är ansluten till patchen). Vill man line’a exempelvis en elbas via teleingången på framsiden så måste den knappen tryckas in. För att aktivera fantommatningen så trycker man in trim-reglaget. Var försiktig när du skruvar på just trim-reglaget så att du inte av misstag aktiverar fantommatningen vilket kan skapa ett starkt knäppljud vilket kan vara skadligt för både utrustningen och framförallt öronen. 

Gain-reglaget på Neve 1073

Neve’s gain-reglage som ursprungligen kommer från deras äldre enheter har en lite annorlunda konstruktion än vad vi är vana med idag. Eftersom 1073LB är en rekonstruktion av originalenheten så fungerar denna på samma sätt. För att förstå hur reglaget fungerar måste man också förstå grunden till varför det ser ur som det gör. Gain-reglaget består av tre steg kan man säga. Line, Mic och Mic (du läste rätt). Det som sticker ut här är att det finns två mikrofonsteg. Det är lite svårt att hitta information om detta men en hyfsat säker källa säger att dilemmat vid konstruktionen av originalpreampen bottnade i att kunna ha möjligheten till stor mängd förstärkning men utan att signalen vid högre gain-inställningar började dista/styra över alltför mycket. Så istället för att konstruera ett enda steg som kunde klara av h

ela gain-spannet så valde man att använda sig av två mickpreamp-steg. Det första mikrofonsteget jobbar från -20 till +50 dB (se bild). Det andra steget lägger egentligen bara till extra förstärkning till det första steget vilket ger ytterligare ett spann från +55 till +80 db (se bild). Detta ger ett totalt spann från -20 till +80 db vilket är mer än tillräckligt för de flesta situationer. Det som också bidrar till att Neve’s gain-reglage känns än mer annorlunda än vad vi är vana vid, är att skalan inte startar cirka ungefär klockan nio och slutar någonstans vid klockan fem som hos de flesta andra preamps. Istället så börjar skalan ungefär klockan två och slutar klockan tolv. Sen har vi några märkliga lägen som är märkta ”off” vilket faktisk också betyder att signalen blir tyst. Dessa markerar var de olika preamp-stegen börjar och slutar. Det första mikrofonsteget finns till vänster om off-markeringen nere till höger och det andra mikrofonsteget ovanför off-markeringen till vänster om gain-reglaget.

Sen får vi inte glömma line-steget som gör att preampen kan hantera line-signaler, som är betydligt starkare än mikrofonsignaler. Line-läget finns till höger och uppåt om den off-markeringen som är nere till höger. 1073LB har dock inte separata ingångar för mikrofonsigal och line-signal utan dessa delar ingångar. Kom ihåg att kontakttypen och signaltypen inte har något med varandra att göra och att XLR som är en väldigt vanlig kontakttyp används både för mikrofon- och line-signaler. I vissa fall är det dock helt klart vanligast med en viss specifik kontakttyp som för exempelvis instrumentsignaler (som från en elbas eller elgitarr) där tele-kontakten i det här fallet är överlägset vanligast. Av naturliga skäl används således en tele-kontakt om man vill ansluta exempelvis en elbas till 1073LB och då används alltså ingången som finns på framsidan, vilken är en så kallad kombokontakt som både accepterar XLR och tele. Men återigen, kontakttypen och signaltypen har inget med varandra att göra, och precis som texten talar om, vilken säger ”Mic/Line”, så kan lika gärna en line-signal anslutas via XLR så som tele. Dock ska sägas är det väldigt ovanligt med mikrofoner som har tele-anslutningar. Kontakter- och signaltyper är minst sagt ett riktigt virrvarr.

Reampa line-signaler genom preampen – gör med försiktighet!

Även fast line-signaler bäst hanteras av preampens line-läge så går det alldeles utmärkt att köra line-signaler i mikrofonläget. Men, ta det väldigt försiktigt eftersom preampen kan styras över kraftigt och ge väldigt starka signalnivåer. Innan du gör detta, (1) vred ner trim-reglaget till minsta möjliga, (2) dra upp gain-reglaget sakta och (3) öka sedan försiktigt trim-reglaget och ställ detta så att du får en lämplig signal in i DA-omvandlaren eller nästa signalprocessor i kedjan. Men vad vinner man på detta då? Jo, helt enkelt att få preampen att jobba lite hårdare vilket ”lurar” fram Neve-karaktären och gör att ljudet blir än mer färgat samt även ger möjligheten till att lägga till en viss grad av ”saturation” eller rent av kraftig distorsion om man så vill.