Lindell Audio 6x-500

preamp + equalizer

Historia

Lindell Audio är ett svensk företag som grundades 2010 av producenten och ljudteknikern Tobias Lindell som i skrivande stund (2016) driver Studio Bohus i Göteborg. Med Lindell Audio så ville han skapa produkter som skulle kunna tillfredsställa hans eget sätt att arbeta på. Hans prisnivåer generellt är också väldigt attraktiva vilket har gjort det möjligt för mindre studios och hemstudios att få tillgång till seriös outboardutrustning.

”6x-500”

Lindell 6x-500 är en kombinerad preamp och pultec-style-EQ. Lindell tillverkar också 19-tums rackenheter och konstruktionen är hämtad från dessa men omgjorda för att passa i 500-formatet.

Soundet

Ljudmässigt så hittar vi här ytterligare en ”flavor” jämfört med tidigare nämnda märken som var och en har sitt egna sound. Lindell Audios’s konstruktion har likheter med en som vi hittar hos ett märke vid namn ”John Hardy”. Dom påstår sig tillverka en av ”världens bästa mikrofonförstärkare”. Om så är fallet låter vi vara osagt, men med våra mer vetenskapliga glasögon så vi kan nog slå fast att det inte riktigt är så enkelt och att ett sånt uttalande inte skulle stå stadigt särskilt länge vid mer vetenskapligt testande. John Hardy-soundet beskrivs som relativt neutralt, mer neutralt än tidigare nämnda sound. Mycket av designen bygger på en så kallad op-amp vid namn 990. Det råkar nämligen vara så att Lindell 6x-500 också använder sig av 990-op-ampen. Vad en op-amp är för något utelämnar jag däremot här och uppmanar dig istället att ta reda på själv om du är intresserad. Nu låter inte en John Hardy-preamp och en Lindell 6x-500 likadant, så är nog inte tanken. Prisskillnaden (Lindell 6x-500 är en relativt billig enhet) tillåter heller inte det. Lindell’s sound kan beskrivas som relativt neutralt, öppet med snabb transientrespons men utan att vara mellanregisterbetonat och aggressivt som API kan tendera att vara, eller utan att vara så mjukt och varmt och lite beslöjat i det lägre mellanregistret som Neve kan vara.

Funktioner 

Gain ställs med både reglagen ”Gain” och ”Output”. Tänk på det sättet som många gitarrförstärkare fungerar, det finns en input gain och en output-gain. Ju mer input gain i förhållande till output desto mer styr man över preampen. För att signalen inte ska styra över AD-omvandlaren eller nästkommande enhet i en kedja så justeras utnivån med output-ratten efter att önskad input-nivå satts med gain-reglaget. Önskas ett mer cleant sound rekommenderas en lägre gain- och högre output-nvå. En mätare för signalstyrkan finns till höger.

Som jag skrev så är Lindell 6x-500 också är en equalizer. Reglaget ”High Boost” ställer gain för high frequency-bandet hos preampens eq-sektion. ”Low Boost” i sin tur ställer mängden gain för low frequency-bandet. Det är endast möjligt att boosta respektive frekvensområde vilket också framkommer av texten vid reglagen. Rent tekniskt så genomförs dock ”boosten” dock  genom att övriga frekvenser dämpas för att sedan förstärka den totala signalen. Så den upplevda effekten är att valt frekvensområde förstärks men det sker tekniskt sett genom att andra frekvenser faktiskt försvagas. Detta tekniska beteende är vad man syftar på när man pratar om ”passiva equalizers” och den populära och klassiska Pultec-EQn som Lindell har sneglat på i det här fallet. Pultec.EQn är definitivt en signalprocessor man ska känna till. Läs på! Frekvensområde för high- respektive low-bandet kan ställas med flip-reglagen till höger respektive till vänster om boost-rattarna. EQ-sektionen hos preampen aktiveras genom att den gröna ”EQ”-knappen trycks in. Knappen ”POL” vänder signalens polaritet medan ”48V”-knappen aktiverar fantommatningen.