Elysia Nvelop

envelope shaper

Historia

Elysia är en yngling bland audioföretagen. Personerna bakom företaget är dock inga noviser och en av personerna (Ruben Tilgner) var faktiskt hjärnan bakom SPL’s Transient Designer vilken är lite av en milstople bland modernare inspelnings-utrustning. Jag rekommenderar starkt att du läser på om den!

Elysia tillverkar högklassig utrustning i alla prisklasser med klassisk design som grund men kombinerad med moderna funktioner vilket gör att dom sticker ut lite från den stora skaran av kloner och så kallade reissues.

”Nvelope”

Erfarenheten från Transient Designer’n har Ruben Tilgner med största sannolikhet använd sig av när Elysia konstruerade deras Nvelope. Precis som SPL-enheten så kontrollerar Nvleop ett ljuds envelope och ger användaren direkt kontroll över attack och sustain hos en signal. Det som skiljer Nvelope från Transient Designer’n är att enheten kan arbeta i ett frekvensbestämt läge där attacken och sustainen kan justeras för var sitt specifikt område av frekvensspektrat. Den här apparaten kan göra saker som ingen EQ eller kompressor kan vilket gör den väldigt intressant och användbar.Soundet

I fallet med Nvelope är det inte så intressant att prata om sound eftersom det just inte finns något att jämföra med. Nvelope är verkligen ett nyskapande verktyg som egentligen inte funnits tidigare.

Funktioner 

Elysia Nvelope har en ganska komplex uppsättning reglage och det som gör enheten så komplex är att den kan fungera i olika ”modes” och dessutom antingen som två separata kanaler eller en stereoenhet.

Först tar vi vridreglagen som dock inte är så kluriga att förstå sig på. När Nvelope jobbar i stereoläge så styrs båda kanalerna av den vänstra kanalens reglage och reglagen till höger har då ingen inverkan alls. Jag kommer inte förklara alla knappar och rattar i exakt den ordning dom sitter i utan istället i en ordning som passar arbetsflödet bättre. Eftersom enheten är två kanaler i en så finns i alla reglage och knappar i dubbla uppsättningar (med några få undantag).

Attack-reglagen ökar eller minskar mängden attack hos en signal. Sustain-reglagen i sin tur gör samma fast för en signals sustain. Attacken är alltså det som kommer först hos ett ljud, exempelvis transienten hos en trumma. Sustainen i sin tur är utklingningen, tonen (i många fall) som ringer ut.

Tre olika ”modes”

Nvelope har tre olika lägen där två av dessa är som ”Impulse Shaper” som Elysia själva kallar det för. Det tredje läget är ett traditionellt EQ-läge där Nvelope blir en  tvåbands shelving-equalizer. Samtliga lägen kan användas som två separata monokanaler eller som ett stereopar där vänster kanals reglage styr den högras (som då kopplas bort).

”Full range mode”

Det ena av impulse shaper-lägena är ”Full Range”-mode som aktiveras med knappar som har samma namn (en för varje kanal). Attack och sustain justeras då för hela frekvensspektrat (precis på det sättet fungerar också den klassiska SPL Transient Designer’n).

”Frekvensbestämda läget”

När full range-knappen inte är intryckt fungerar Nvelope i sitt frekvensbestämda läge vilket är det som verkligen gör den unik. I det här läget (som inte har något speciellt namn) kan attack och sustain justeras för vissa specifika frekvenser, dock inte helt fritt skall sägas. Så här fungerar det: Attacken jobbar alltid från längst upp i  diskantregistret och neråt. Man kan således inte välja ett område i mitten av frekvensspektrat och inte heller att endast justera attacken för enbart basregistret. Detta upplever jag dock inte vara något problem och jag förstår varför den är konstruerad på det sättet. Sustain i sin tur kan justeras från ända ner i basregistret och uppåt. Detta känns för mig också helt logiskt när man väl börjar arbeta med enheten.

”EQ mode”

Det tredje läget är det som kort och gott kallas för ”EQ Mode” vilket aktiveras med knappen med samma namn och gör precis vad man förväntar sig. Enheten blir då en vanlig två bands EQ med ett high shelving- och ett low shelving-band med ställbara frekvenser. Attack-reglaget styr i det här läget gain för high shelving-filtret och sustain-ratten gain för low shelving.

Övriga reglage

Nu har vi avhandlat alla knappar och reglage utom tre stycken. ”Left On” och ”Right On” som sitter längst ner hos respektive kanal gör precis det man förväntar sig, slår av och på respektive kanal. Den sista knappen är ”Auto Gain” som automatiskt gain-kompenserar men är en funktion som endast fungerar i full range-läget. Använd den funktionen om signalnivåerna blir så starka att signalen klipper in i AD-omvandlaren eller nästa enhet i kedjan, eller tvärtom, blir väldigt svag och behöver gain-kompenseras upp.

Ljudexempel