K1 – Mixning

ProTools används här som multikanalsuppspelare och skickar varje kanal till en separat ingång på SSL-mixerbordet. Mixen görs på mixerbordet med extern outboards.

I/O Setup – ProTools

 • Detta gäller om ProTools-session är skapad i ett annat rum är K1.
 • Gå in i ”I/O Setup” under menyn ”Options”. Radera alla kanaler och bussar under flikarna ”Input”, ”Output” och ”Bus” genom att markera alla och klicka på backspace. Om ProTools klagar på att vissa kanaler eller bussar används, gå vidare ändå. Klicka ok så att I/O Setup-fönstret stängs.
 • Gå in på nytt i I/O Setup och importera den här gången rätt inställningar för K1.
 • Detta görs genom att gå in under samma flikar en i taget (Input, Output och Bus) och välja ”Import Settings” och välj sedan ”K1”.
 • Observera att detta måste göra detta _tre_ gånger, en gång för varje flik.

Ställa in utgångar för kanalerna – ProTools

 • Öppna mixer-fönstret. Håll ner Alt+Cmd och välj den första mono-utången för kanal 1 i projektet. Alla kanaler får nu var sin utgång och skickas till varsin kanal på mixerbordet.

Signalvägen på mixerbordet – SSL AWS900

 • Klicka på knappen ”MISC” längst till höger på mixerbordet mastersektion och välj ”LINE”. Detta ställer alla mixerbordet kanaler i line-läge vilket möjliggör signal från ProTools att komma fram.
 • Gå återigen till MISC-sektionen på bordet, och klicka den här gången på en av mixerbordet stereobussar, ”REC” eller ”MIX”. Du kan behöva klicka flera gånger för att ”rensa” tidigare bussning. För att kontrollera vilken buss kanalerna skickas till, titta till höger om panoreringsreglagen på respektive kanal så ser du vilken buss (REC eller MIX) kanalerna skickas till.
 • Observera att REC- och MIX-bussarna inte behöver användas till inspelning respektive mixning. Dom har exakt samma funktion och kan båda användas vid mixning.

Masterregeln för REC- och MIX-bussarna

 • Mixerbordet har endast en masterregel men däremot två stereobussar.
 • Med hjälp av knapp-sektionen precis ovanför talkback-knapparna väljer man vilken bus som masterregeln ska kontrollera.
 • Detta görs genom att hålla ner knappen för REC- eller MIX-bussen (längst ner) och sedan trycka på ”FADER”-knappen.
 • Observera att masterregeln kan alltså vara nerdragen utan att det syns.

Mixerbordets EQ

 • Mixerbordet har en inbyggd fyrbands parametrisk EQ för varje kanal.
 • Denna behöver aktiveras vilket görs med knappen ”EQ IN” som är placerad i mitten av EQ-sektionen. När lampan lyser röd betyder det att high pass-filtret (det svarta reglaget längst upp i EQ-sektionen) _inte_ är aktivt. Vrider man däremot upp HP-filtret något blir lampan grön och indikerar att det är aktivt.
 • G-EQ-knappen ändrar kurvan för de båda shelving-filtren. Se manualen för detaljer om detta.

Mixerbordets inbygga dynamics-sektion

 • Mixerbordet har två inbygga ”Dynamics” sektioner som vardera innehåller en kompressor och en gate (dessa går inte att separera men däremot att aktivera individuellt). Dynamics-sektionen är lokalisera längst upp på mixerbordet mastersektion. För att aktivera Dynamics 1 eller 2 görs följande:
  • Lokalisera knappsektionen som är ovanför varje kanals gain-reglage. Dessa finns under ”DYNAMICS” och knapparna ”1” respektive ”2”. För att aktivera klicka helt enkelt in 1an eller 2an för att aktivera ”Dynamics 1” eller ”Dynamics 2”.
  • Observera att varje dynamics-sektion endast kan aktiveras för en kanal åt gången.
  • Nu behöver själva dynamics-sektionen aktiveras vilket gör med ”IN”-knappen som är precis under expander/gate’en (längst upp på mixerbordet master-sektion).

Inserts

 • För att koppla in outboards som inserters, patcha från ”INS Send” till outboard-enhetens ingång och sedan från enhetens utgång tillbaka till ”INS Ret”.
 • In- och utgångarna för alla inserts finns i den vänstra delen av patchen.
 • Kom ihåg att utgångar alltid är upptill på en rad och ingångar alltid nertill.
 • Det sista som behöver göras är att aktivera insert’en på mixerbordet vilket görs med knappen ”INS IN” som är placerad i mitten av EQ-sektionen på kanalen.

Send/return-effekter

 • Mixerbordet har fyra stycken FX-sendar, men två av dessa kan användas åt gången (FX1/3 och FX2/4).
 • För att koppla in outboards som send/return-effekt behöver man först patcha från någon av FX Send-utgångarna till outboard-enhetens vänstra ingång. Sedan patchas signalen från _båda_ utgångarna (left och right) från enheten till någon av ingångarna ”FX Return”.
 • Själva effektsignalen blir således i stereo medan signalen _till_ enheten skickas i mono vilket är det vanligaste sättet att koppla in send/return-effekter på.
 • För att skicka signal från den valda send’en behöver denna aktiveras vilket görs genom att trycka ner send-reglaget. Då tänds en lampa vilket indikerar att den är aktiv.
 • Därefter behöver valda FX-returen (hittas i mitten av mixerbordets mastersektion) skickas till antingen REC- eller MIX-bussen och slutligen vrids volym-reglaget för RX-returen upp.

Processering av masterbussen

 • Mixerbordets inbygga buskompressor:
  • SSL-bordet innehåller en inbyggd bus-kompressor vilken kan kopplas in på en av masterbussarna (REC eller MIX). Kompressorn är lokaliserad längst upp på mixerbordet mastersektion och kallas ”COMPRESSOR”.
  • Kompressorn aktiveras med hjälp av knapp-sektionen precis ovanför talkback-knapparna.
  • Håll ner knappen för REC- eller MIX-bussen (längst ner) och sedan tryck på ”COMP”-knappen.
  • Det sista som behöver göras är att aktivera själva kompressorn med knappen ”IN” som är placerad vid själva kompressorn.
 • Extern outboards:
  • För att koppla in outboards som insert på en av masterbussarna patchar man från ”MIX/REC Insert Send” och sedan till outboard-enhetens båda ingångar (left och right). Därefter tillbaka från enhetens utgångar till ”MIX/REC Insert Ret”.
  • Insert’en behöver slutligen aktiveras vilket görs med knapp-sektionen precis ovanför talkback-knapparna.
  • Håll ner knappen för REC- eller MIX-bussen (längst ner) och sedan tryck på ”INS”-knappen.

Bounca ner mixen tillbaka till ProTools

 • Skapa en ny stereo-kanal i ProTools och välj ingång 25-26 och utgång 25-26. Anledning till att vi skickar signalen till utgång 25-26 är för att kunna avlyssna det vi faktiskt bouncar.
 • Patcha från ”REC/MIX Out” till ”DAW In 25-26” för att skicka hela mixen till ProTools.
 • Aktivera ”Record enable” på stereokanalen i ProTools.
 • VIKTIGT! Lyssna nu på ”EXT A” istället för REC/MIX. På så sätt avlyssnas det som faktiskt bouncas in i ProTools.
 • Exportera din bounced stereo-fil. Kom ihåg att välja utgång 25-26 när du bouncar.

Föreläsning med detaljerad genomgång av hela signalkedjan och funktioner