K1 – Grundläggande användning för inspelning

Kommunikation mellan studion och kontrollrummet

 • Kommunikationen mellan rummen sker med hjälp av talkbackknapparna på mixerbordet och den inbyggda talkbackmikrofonen. Dessa är placerade längst ner till höger.
 • Högtalare i studion skall först kopplas in i lämplig returbox.
 • Patcha i patchrummet från “K1 Mon Sends _Ext TB_” till returboxen. Talkbackvolymen till högtalaren justeras med volymreglaget ”Talkback Out” (längst upp på mixerbordet ovanför displayen på mixerbordet).
 • Lyssningsmikrofonen kopplas in i lämplig mickbox i studion och sen till “Listen Mic” i patchrummet. Volymen ställs sedan på mixerbordet med reglaget ”Listen” (ovanför displayen på mixerbordet). Listen-micken avlyssnas med knappen LISTEN längst ner på mixerbordet.
 • Testa så att talkback via högtalaren och listen-mikrofonen fungerar innan ni fortsätter till nästa punkt. Kommunicera på det här sättet sinsemellan i gruppen medan ni riggar upp.

Skapa session i Pro Tools (44.1 kHz // 24 bit // I/O Settings: ”K1”)

 • Skapa nya kanaler (Cmd+Shift+N).
 • Växla mellan “Edit” och “Mix”-fönstret med kortkommandot Cmd + = (numerisk).
 • Ändra utgång för alla kanaler (håll ner Alt-tangenten) till ex. ”Output 25–26 (Stereo)” i Mix-fönstret i Pro Tools. (Alla kanaler får var sin ingång automatiskt.)
 • Patcha i kontrollrummet från “DAW Out 25–26” till ”Ext A DAW L & R”.

Lyssning i kontrollrummet

 • Se till att “EXT A” på mixerbordets monitor sektion står i läge ”DAW”.
 • Välj källa “EXT A” längst till höger på mixerbordet (MON SRC).
 • Ingen av knapparna ”ALT 5.1” ”MINI A” eller ”MINI B” skall vara intryckta.

Medhörning för musikerna i studion

 • Under menyn ”View” -> ”Edit Window Views” -> ”Send A-E” ska vara förbockat.
 • Skapa sendar från sendplats ”a” till ex. ”Output 27–28 (Stereo)”. -> PRE FADER!
 • Högerklicka på den gråa pilen till vänster om send’en och bocka för ”Send A”.
 • Patcha i kontrollrummet från ”DAW Out 27–28“ till ”Ext B 3”.
 • Skicka signal till musikerna genom att dra upp send-volym-reglagen i Pro Tools mixer.
  Förslagsvis sätts send-volymen på 0 dB som utgångspunkt. Tips! Alt-klicka på send-regeln.
 • Se till att “EXT B” på mixerbordets monitorsektion står i läge ”DAW” (motsvarar ”EXT B 3”).
 • På mixerbordets “F/B A”, välj källa “EXT B”. Reglaget ”MIX 1/2” ställs på maxvolym.
 • Volymreglaget (mastervolymen) längst ner på F/B-sektionen märkt ”LEVEL” bör som utgångsläget vara ställd i rakt upp.
 • Patcha i patchrummet från “K1 Foldback 1–2” till “Hearback 1–2”.

Skapa ett reverb för musikerna (spelas ej in)

 • Skapa en ny ”Aux Input”-kanal i stereo.
 • Välj ”Bus 1–2” som ingång. Välj ex. ”Output 27–28 (Stereo)” som utgång.
 • Lägg in en reverb-plugin som insert på Aux-kanalen (exempelvis ”Air-Reverb”).
 • Skapa sendar från sendplats ”b” i Pro Tools till ”Bus 1–2”. —> PRE FADER!
Skapa ej send till ”Bus 1–2” från Aux-kanalen – lätt att råka orsaka rundgång!
 • Högerklicka på den gråa pilen till vänster om send’en och bocka för ”Send B”.

Sätta inspelningsnivåer inför inspelning

 • Kontrollera att “Console Focus Button” lyser blått på mixerbordet (vanliga ”Analog”-läget).
 • Välj “MISC” längst till höger på mixerbordet och välj “MIC”. Kanalerna sätts då i mick-läge. Observera att MIC-knappen i sig själv inte visar något, utan varje kanal har en röd (mic) och en grön (line) lampa längst upp på kanalen som indikerar vilket läge dom är i.
 • Tryck på “0 dB” för att nollställa samtliga reglar (reglarnas position påverkar inspelningsvolymen).

VID BEHOV! Skicka ut extra medhörning till studion för ”More me”

 • OBS! Detta görs endast när ett problem uppstår kring medhörningen.
 • Skapa en send från önskad kanal till valfri oanvänd DAW-utgång.
 • Alt-klicka på send-regeln för att sätta till 0 dB. Signal skickas nu ut. —> PRE FADER!
 • Patcha i kontrollrummet från den valda DAW-utgången till ledig ”K1 Monitor Send”.
 • Patcha i patchrummet från vald ”K1 Foldback” till en ledig Hearback-ingång.
* OBS! Det är nu musikerna i studion som ställer hur mycket extra av kanalen de vill höra.

Felsökning av ett känt tekniskt problem! ##
* Om du bara kommer åt 16 inputs och outputs på spåren i DAW’n kan det bero på en sak som ändrats i Focusrite RedNet-programvaran. Kolla detta så här:

 • Stäng av DAW’n (kolla att du verkligen stänger programmet och inte bara fönstret)
 • Öppna programmet ”RedNet Control 2”
 • Se till att ”Tab Sample Rate” står på 44.1 kHz
 • Tryck ”Conform” till höger om inte Conform-knappen försvinner
 • Klicka på verktygssymbolen och klicka UR Enable-knappen under ”Expansion mode”
 • Öppna sessionen/projektet i DAWn och testa om det funkar!