De blev första studenterna att fjärrproducera

Fjärrprod 5

För tevebranschen är framtiden är redan här: Fibernät. Foto: Andreas Andersson.

11 studenter från mediehuset blev först i Högskolesverige med att liveproducera ett event på distans när de spelade in Dalateaterns succéuppsättning ”I skuggan av Falubränderna” .

– Inga högskolestudenter i Sverige har genomfört en distansproduktion på det här sättet tidigare. Det visar att våra studenter ligger i framkant av den tekniska utvecklingen, säger handledaren och teveläraren Therese Hercules.

Fjärrprod 2 liten

Linnéa Carlsson (t.h.) var projektägare och hade valt Lina Laugren som bildmixare. Foto: Therese Hercules.

Mycket tyder på att de stora OB-produktionernas tid går mot sitt slut. Tevebranschen spar redan stora pengar och mycket krångel på att skicka signalerna i fibernät mellan spelplatsen och kontrollrummet. Det vet de 11 film- och tevestudenter som i mars tog initiativet till att -producera ett stort evenemang på distans. Pionjärproduktionen blev teateruppsättningen  ”I skuggan av Falubränderna” på Dalateaterns stora scen.

Fjärrprod 4

Rasmus Wikberg, fotograf. Foto: Therese Hercules.

– Att producera teater var en extra utmaning för studenterna eftersom de inte kunde ljussätta lokalen på vanligt TV-vis. Därför är det extra kul att projektet lyckades, säger Therese Hercules som handledde projektet.

Studenterna hade riggat fem kameror och 52 ljudkanaler på teatern för att skicka hem bild och ljud på fiber till tevestudion i mediehuset. Teamet i teatersalongen bestod av fem fotografer och en technical operation manager, TOM. I mottagarledet på högskolan fanns det övriga manskapet i gruppen som i realtid producerade en färdig föreställning i kontrollrummet.

Fjärrprod 3

Gustav Andersson, fotograf. Foto: Therese Hercules.

Stor tidspress och mycket teknik för alla inblandade, alltså. Men enligt Therese Hercules rådde ett lugn under hela inspelningen.

– Livesituationer är alltid stressiga men studenterna har erfarenhet av vanliga flerkameraproduktioner, och de hade studerat pjäsen på förhand, så de var mycket väl förberedda, säger hon.

Att producera på distans kan dock vara nervöst, enligt teveläraren. Om signalen inte går fram är det svårt att leta felkällan på den ”obemannade” spelplatsen, och då blir fibern produktionens värsta fiende. Studenterna i kontrollrummet hade planerat för flera krisscenarior och reserverat två bilar för en eventuell nödutryckning till fotograferna på Dalateatern. Men detta behövdes inte, tekniken fungerade som den skulle.

Fjärrprod 1liten

Amanda Van Tol, scripta. Foto: Therese Hercules.

– Föredelarna med en fjärrproduktion överväger, det visade studenterna här. Den gamla OB-tekniken är både dyr och personalkrävande, och den är inte mindre känslig för teknikstörningar än ett fibernät. Jag har själv sänt från OB-bussar där signalen inte har gått fram på grund av höga byggnader i närheten, säger Therese Hercules.

Projektägare till produktionen var sistaårsstudenterna Linnéa Carlsson, Gustav Andersson och Andreas Andersson på film- och teveproduktionsprogrammet. Övriga deltagare var Amanda van Tol (scripta), Lina Laugren (bildmix), Rasmus Wikberg (foto), Denise Pettersson (foto), Tobias Falk (ljudmix), Tom Korsgren (teknisk backup, mediehuset) , Tomas Andersson (supervisor) och Johannes Karpe (foto).

Bussbild OB

Sista färden? De stora OB-truckarna kan ha spelat ut sin roll. Foto: OB-Team, Norge.