DAW-styrning i K1

Mixerbordet i K1 är av typen AWS 924+ från Solid State Logic (manual) är förutom den analoga mixerbordsdelen också utrustad med en möjlighet att styra DAWs.

Då olika DAWs använder olika protokoll för att kommunicera med mixerbordet behöver du som användare se till att rätt DAW är vald. Detta gör du genom att navigera till SSL > DAW med hjälp av knapparna under skärmen på mixerbordet och väljer DAW 1 för Pro Tools eller DAW 2 för Logic.

Konfigurera (vid behov)

Skulle mixerbordet eller någon av programvarorna sakna inställningar för styrning konfigureras de enligt nedan:

AWS 924+

Navigera till SSL > MISC > Setup med hjälp av knapparna under skärmen och ange följande inställningar:

  • MIDI Connects via: Network
  • DAW 1: Pro Tools HUI
  • DAW 2: Logic

Pro Tools

Gå till fliken MIDI Controllers under Setup > Peripherals och ställ in type på de tre första raderna till HUI. Välj därefter ipMIDI Port 4, ipMIDI Port 5, ipMIDI Port 6, i båda kolumnerna Recive From och Transmit To, på respektive rad med start uppifrån.

Logic

Gå till Control Surfaces > Setup som du hittar under programmenyn. Lägg till en Mackie Control samt två stycken Mackie Control Extender genom att klicka på knappen New > Install….

När du lagt till enheterna klicka du på dem i tur och ordning till höger i fönstret och sätter Output Port och Input Port till ipMIDI Port 4, ipMIDI Port 5 respektive ipMIDI Port 6.