Författararkiv: Mikael Jorhult

DAW-styrning i K1

Mixerbordet i K1 är av typen AWS 924+ från Solid State Logic (manual) är förutom den analoga mixerbordsdelen också utrustad med en möjlighet att styra DAWs.

Då olika DAWs använder olika protokoll för att kommunicera med mixerbordet behöver du som användare se till att rätt DAW är vald. Detta gör du genom att navigera till SSL > DAW med hjälp av knapparna under skärmen på mixerbordet och väljer DAW 1 för Pro Tools eller DAW 2 för Logic.

Konfigurera (vid behov)

Skulle mixerbordet eller någon av programvarorna sakna inställningar för styrning konfigureras de enligt nedan:

AWS 924+

Navigera till SSL > MISC > Setup med hjälp av knapparna under skärmen och ange följande inställningar:

 • MIDI Connects via: Network
 • DAW 1: Pro Tools HUI
 • DAW 2: Logic

Pro Tools

Gå till fliken MIDI Controllers under Setup > Peripherals och ställ in type på de tre första raderna till HUI. Välj därefter ipMIDI Port 4, ipMIDI Port 5, ipMIDI Port 6, i båda kolumnerna Recive From och Transmit To, på respektive rad med start uppifrån.

Logic

Gå till Control Surfaces > Setup som du hittar under programmenyn. Lägg till en Mackie Control samt två stycken Mackie Control Extender genom att klicka på knappen New > Install….

När du lagt till enheterna klicka du på dem i tur och ordning till höger i fönstret och sätter Output Port och Input Port till ipMIDI Port 4, ipMIDI Port 5 respektive ipMIDI Port 6.

Att publicera schema

Denna referensguide leder dig genom processen att skapa och publicera scheman på Mediehusets webbplats.

Publicerade scheman synkroniseras mot Google och uppdateras några gånger per dygn. Detta kan leda till att kalenderhändelser i nyligen publicerade scheman kan ta några timmar innan de visas.

Terminologi

Systemet använder välbekanta termer och i normalfallet kan de översättas till sina respektive motsvarigheter i den akademiska världen. Följande definitioner används i systemet.

 • Kurs: En enhet som samlar en eller flera delkurser under ett gemensamt namn och webbadress. Denna syns publikt för besökare och visar samtliga underliggande delkursers kalenderhändelser. Detta kan vara en faktisk kurs eller ett kurspaket men lika gärna en hel termin.
 • Delkurs: En namngiven enhet som länkar till en kalender på Google Calendar. Denna kan kopplas till en eller flera kurser för att där visa sina tillhörande kalenderhändelser. Detta kan vara en faktisk delkurs i en kurs men lika gärna en kurs som är del av termin.
 • Användare: Ett konto med associerat användarnamn, lösenord och e-postadress. Inloggad har alla användare samma behörighet och kan se och redigera allt innehåll i systemet oberoende av vem som skapat det.

Skapa en Google-kalender

Skapa ett konto på Google Calendar, alternativt använd ett redan befintligt konto om du redan har ett.

Inloggad i Google Calendar skapar du en ny kalender genom att välja ”Skapa ny kalender” som du hittar om du klickar på pilen bredvid rubriken ”Mina kalendrar”. Ge kalendern ett namn, kryssa i att den ska vara offentlig (kryssa INTE i att endast upptagen/ledig ska delas) och klicka på knappen ”Skapa kalender”.

När den skapats kommer den att visas i listan ”Mina kalendrar”. Klicka på pilen till höger om kalenderns namn och välj ”Kalenderinställningar”. Under rubriken ”Kalenderadress” finns ett kalender-ID. Det är denna du behöver när du senare ska lägga in den i schemasystemet.

Logga in

Du loggar in genom att gå till administrationspanelen. Om du varit inloggad nyligen kommer du automatiskt loggas in och i annat fall presenteras ett inloggningsformulär där du fyller i ditt användarnamn och lösenord. Efter att du loggat in möts du av en sida med titel ”Administrera” och har du tillgång till ett par menyalternativ uppe i högra hörnet av sidan där du kan skapa nytt innehåll.

Notera inloggningsuppgifterna är specifika för detta system och delas inte med den vanliga CAS-inloggningen (som du använder för Fronter och andra tjänster).

Byta lösenord

Om du vill byta ditt lösenord klickar du länken ”Användare” i menyn, letar upp din användare i tabellen och klickar på länken ”Redigera” på den aktuella raden. I formuläret du möts av fyller du i ditt önskade lösenord och klickar på uppdatera för att byta.

Lägg till en kurs

För att lägga till en ny kurs klickar du på länken ”Kurser” i menyn och därefter på knappen ”Skapa ny kurs”.

Du möts då av ett formulär där du anger kursens namn och dess kurskod. Den sistnämnda kan vara kursens faktiska kurskod eller, om kursen ska bestå av flera scheman för att till exempel samla flera delkurser, en valfri unik serie bokstäver och siffror om maximalt 10 tecken. I det senare fallet skulle man exempelvis kunna förkorta namnet på det aktuella programmet och en siffra för terminen – lmp1 för första terminen på Ljud- och Musikproduktionsprogrammet.

Notera att kursen inte kommer att börja synas på förstasidan förrän man har lagt till en eller flera aktiva delkurser.

Lägg till en delkurs

För att lägga till en ny delkurs klickar du på länken ”Delkurser” i menyn och därefter på knappen ”Skapa ny delkurs”.

Formuläret som visas låter dig ange ett namn på delkursen som kommer att visas under de kurser som delkursen kopplas ihop med. Här får du också ange mellan vilka datum (enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD) som delkursen pågår. Detta behöver inte vara delkursens start- och slutdatum utan bestämmer när kursen är aktiv och visas samt vilka kalenderhändelser som ska hämtas från Google.

Efter detta anger du ett kalender-ID som motsvarar den Google-kalender som du vill ska kopplas till delkursen. Detta är i formen UNIK-TEXT@group.calendar.google.com och återfinns på sidan för kalenderinställningar för den aktuella kalendern på Google Calendar (se Skapa en Google-kalender).

Slutligen kopplar du delkursen till en eller flera av de befintliga kurserna genom att kryssa i kryssrutan för respektive kurs.

Om någon av de kurser som du lagt till delkursen i redan har andra delkurser kopplade till sig måste du också gå till respektive kurs under menyvalet ”Kurser”, klicka redigera och sedan spara kursen genom att klicka på ”Uppdatera”. Du har i detta läge också möjlighet att, om du vill, ändra ordningen på delkurserna genom att dra dem upp eller ner i listan.

Notera att en delkurs bara uppdateras och visar kalenderhändelser som inträffar under det valda tidsintervallet. Detta påverkar också synligheten för kurserna som delkursen är tillagd i. En delkurs är aktiv då den har ett passerat startdatum och framtida slutdatum.

Lägg till en användare

För att lägga till en ny delkurs klickar du på länken ”Användare” i menyn och därefter på knappen ”Skapa ny användare”.

Formuläret som visas låter dig ange ett användarnamn, önskat lösenord samt en e-postadress. Klicka därefter på skapa

Notera att inloggningsuppgifterna inte skickas till användarna per automatik utan måste lösas manuellt.

Ta bort innehåll

För att ta bort någon form av innehåll (kurser, delkurser eller användare) klickar du på länken som motsvarar innehållstypen i menyn för att sedan leta fram aktuellt objekt i listan och sedan klicka på ”Radera”.

Detta görs med fördel alltid efter avslutad termin för att göra det enklare att hitta bland innehållet i systemet.

Notera att objektet raderas ur systemet utan någon bekräftelse och utan möjlighet att ångra sig.

AAF-workflow med Virtual Katy

Virtual Katy är en programvara som gör det möjligt att anpassa en tidigare importerad Pro Tools-session till en ny klippning från Media Composer.

Media Composer

Send To... > Pro ToolsFör att hålla reda på dina olika versioner som exporteras kan du med fördel skapa en separat bin med namnet ”Exporter” eller liknande dit du kopierar din timeline innan varje export. Efter att du kopierat den exporterar du din timeline från Media Composer genom att högerklicka på den i din bin och välja Send To… > Pro Tools on Unity > Quicktime – Link to Audio.

I den efterföljande dialogrutan ger du exporten ett namn och klickar på knappen Set för att välja var de nya filerna ska hamna. För ordningens skull föredrar jag att skapa en mapp för samtliga exporter och göra varje export till en ny mapp i denna döpta till ”Version01”, ”Version02” och så vidare.

Under Export Setting 1 kan du göra inställningar för bilden såsom storlek, förhållande och vilken codec som ska användas. För bästa prestanda bör du välja en codec med enbart keyframes. Export Setting 2 gäller ljudet och ska vara ställt till Link to Audio samt att samtliga spår ska inkluderas i exporten. Även videospåren kan länkas även om de sedan inte kommer att importeras i Pro Tools.

När exporten är klar bör din valda mapp innehålla två filer, en .aaf-fil och en .mov-fil.

List ToolVirtual Katy har ännu inget stöd för AAF-filer så efter varje export behöver också din timeline sparas som en EDL. Detta är dock en enkel process där man öppnar List Tool i Output-menyn och sedan drar över och släpper sin timeline i fönstret. Därefter  du ställer in Active Setting till ”Default EDL” och ”Output Format” till ”CMX_3600” och klickar sedan på knappen Preview. Resultatet förhandsvisas i fältet till höger och sparas som en EDL via Save List > One file. Den resulterande filen sparar du med fördel i samma mapp och med samma namn som AAF- och Quicktime-filerna.

Pro Tools

Vid första exporten från Media Composer räcker det med att i Pro Tools öppna den skapade AAF-filen via File > Open Session…. Programmet kommer då att be dig skapa en ny session utifrån den valda AAF-filen genom att välja önskad samplingsfrekvens och bitdjup samt var och med vilket namn sessionen ska sparas.

Import Session DataSå snart sessionen är sparad visas dialogrutan Import Session Data där du ges möjlighet att välja vilka delar och vilka spår som ska importeras från Media Composer-exporten. Klicka på namnet på de ljudspår du vill importera (videospåren behövs inte då dessa importeras separat) och välj Copy from source media under Media Options så att allt material kopieras över till den nya Pro Tools-sessionen. Klicka OK för att slutföra importen och börja kopiera materialet.

När importen är klar kopierar du din exporterade Quicktime-film (.mov) till mappen Video Files i sessionsmapp och importerar den med via File > Import > Video.

Media Composer & EDL Manager

När filmen klippts om behöver en ny version exporteras från Media Composer och den nya AAF-filen konverteras till en EDL enligt samma metod som användes tidigare.

Pro Tools

För att Virtual Katy ska kunna justera sessionen måste man göra ett par förberedelser.

Guide TrackSkapa ett guidespår, ett nytt Audio Track, och skapa en Clip Group som sträcker sig över hela filmens längd på det nya spåret. Denna kommer att visa var material har klipps bort eller lagts till när processen är klar.

Session SetupÖppna Setup > Session och ställ om Session Start till 00:00:00:00. I dialogrutan som dyker upp väljer du ”Maintain Timecode” vilket kommer att flytta allt material från början av session till en timme in.

Aktivera ALL-gruppen i Edit-fönstret och välj sedan Slip Mode samt Selector Tool. Med det gjort klickar du någonstans, var som helst, i något av spårens playlist för att göra sätta Edit Cursor över samtliga spår.

Virtual Katy

Importera EDLFör att anpassa sessionen till den nya klippningen öppnar du Virtual Katy medan Pro Tools fortfarande är öppet. Därefter importerar två EDL-filer, den som motsvarar Pro Tools-sessionens nuvarande läge och den nya klippningen, via Import EDL.

När versionerna importerats visas en överblick av skillnaderna mellan dem och sessionen justeras så snart du markerar den Change Plan som visas i den undre av listorna till vänster och klickar på Conform All.

Conform AllVirtual Katy växlar nu till Pro Tools och styr programmet med kortkommandon. Ditt material kopieras nu till början av sessionen för att motsvara ändringarna i klippningen. Vänta tills Virtual Katy visar en dialogruta som bekräftar att ändringarna gjorts vilket resulterat i att den nya klippningen nu ligger i början av sessionen.

Den ursprungliga versionen av ditt arbete finns dock kvar vid 01:00:00:00 om du av någon anledning skulle behöva det.

Pro Tools

Innan du är klar kvarstår bara att återställa inställningarna genom att avaktivera ALL-gruppen och att i Setup > Session sätta Session Start till 01:00:00:00. I dialogrutan väljer du ”Maintain Relative Position” vilket kommer att återställa tidslinjen så att sessionen börjar på 01:00:00:00 utan att flytta runt något material.

Slutligen kopierar du den nya Quicktime-filmen till Video Files-mappen och importerar den i sessionen. Den gamla filmen kan tas bort om den inte förväntas användas något mer.

Guide TrackDu kan nu kontrollera den clip group du skapade på ditt guidespår. Ett klipp i gruppklippet indikerar att material har klippts bort medan ett gap i gruppklippet visar att material har lagts till på det stället i filmen.

TLDR – Kom ihåg

 • Media Composer
  • Exportera AAF + Quicktime
  • Exportera EDL via List Tool (CMX3600)
 • Pro Tools
  • Skapa guidespår
  • Skapa clip group
  • Sätt session start till 00:00:00:00 och maintain timecode.
  • Aktivera ALL-gruppen
  • Aktivera Slip Mode
  • Välj Selector Tool
  • Klicka på ett spårs playlist för att sätta Edit Cursor.
 • Virtual Katy
  • Importera första EDL-filen
  • Importera andra EDL-filen
  • Klicka på Conform All
 • Pro Tools
  • Avaktivera ALL-gruppen
  • Sätt session start till 01:00:00:00 och maintain relative position.
  • Kontrollera guidespår

Lyssningskällor i K1

Sedan en tid tillbaka är ljudutgången på datorn i K1 kopplad till EXT A:4 på mixerbordet. Detta gör det möjligt att ha flera programvaror som spelar upp ljud igång samtidigt för att till exempel kunna lyssna på en referensproduktion via iTunes eller Spotify utan att behöva avsluta sin DAW.

Du lyssnar genom att välja EXT A som monitorkälla (MON SRC) och växla till ingång 4 under källväjaren för EXT A.

Nya programvaror under höstterminen

Under höstterminen har ett par nya programvaror som kan göra ditt arbetsflöde snabbare och mer effektivt installerats.

BaseHead 4.x Ultra

För att göra sökningar och användandet av ljudarkivet lättare finns nu programvaran BaseHead installerad på samtliga maskiner. Denna låter dig enkelt fritextsöka bland ljuden i ljudarkivet och sedan snabbt importera hela, eller delar av, ljudfilen direkt in i din öppna session i din DAW. Nedan är en kort genomgång av de vanligaste funktionerna i programmet men de har även fler djupare videos på sin YouTube-profil.

Notera att du dock, precis som tidigare, behöver ha mountat volymen ljudarkiv på ISIS för att programmet ska kunna komma åt ljudfilerna.

Virtual Katy 5 Premium

När en film klipps om efter att ljudläggningen har påbörjats måste dessa ändringar kompenseras för i din DAW vilket är en väldigt tidsödande process. Virtual Katy är en programvara som automatiskt kan göra en conform och korrigera ljudläggningen för att stämma med den nya klippningen. Programvaran finns i alla redigeringsrum, trampkontrollen, K3 samt alla maskiner i 3D-labbet.

Det finns ett antal skrivna guider och video tutorials på företagets hemsida.

Pro Tools HD

Då vi efter sommaren har möjlighet att ge även de högre nivåerna av certifieringskurserna i Pro Tools så har vi numera också tillgång till HD-versionen av Pro Tools på samtliga maskiner i huset. Processen att uppgradera och övergå till den nya versionen påbörjas och görs successivt under november.

Detta ger dig tillgång till bland annat surround-stöd, mer avancerade funktioner för automation samt möjlighet till enklare videoredigering.