Att publicera schema

Denna referensguide leder dig genom processen att skapa och publicera scheman på Mediehusets webbplats.

Publicerade scheman synkroniseras mot Google och uppdateras några gånger per dygn. Detta kan leda till att kalenderhändelser i nyligen publicerade scheman kan ta några timmar innan de visas.

Terminologi

Systemet använder välbekanta termer och i normalfallet kan de översättas till sina respektive motsvarigheter i den akademiska världen. Följande definitioner används i systemet.

  • Kurs: En enhet som samlar en eller flera delkurser under ett gemensamt namn och webbadress. Denna syns publikt för besökare och visar samtliga underliggande delkursers kalenderhändelser. Detta kan vara en faktisk kurs eller ett kurspaket men lika gärna en hel termin.
  • Delkurs: En namngiven enhet som länkar till en kalender på Google Calendar. Denna kan kopplas till en eller flera kurser för att där visa sina tillhörande kalenderhändelser. Detta kan vara en faktisk delkurs i en kurs men lika gärna en kurs som är del av termin.
  • Användare: Ett konto med associerat användarnamn, lösenord och e-postadress. Inloggad har alla användare samma behörighet och kan se och redigera allt innehåll i systemet oberoende av vem som skapat det.

Skapa en Google-kalender

Skapa ett konto på Google Calendar, alternativt använd ett redan befintligt konto om du redan har ett.

Inloggad i Google Calendar skapar du en ny kalender genom att välja ”Skapa ny kalender” som du hittar om du klickar på pilen bredvid rubriken ”Mina kalendrar”. Ge kalendern ett namn, kryssa i att den ska vara offentlig (kryssa INTE i att endast upptagen/ledig ska delas) och klicka på knappen ”Skapa kalender”.

När den skapats kommer den att visas i listan ”Mina kalendrar”. Klicka på pilen till höger om kalenderns namn och välj ”Kalenderinställningar”. Under rubriken ”Kalenderadress” finns ett kalender-ID. Det är denna du behöver när du senare ska lägga in den i schemasystemet.

Logga in

Du loggar in genom att gå till administrationspanelen. Om du varit inloggad nyligen kommer du automatiskt loggas in och i annat fall presenteras ett inloggningsformulär där du fyller i ditt användarnamn och lösenord. Efter att du loggat in möts du av en sida med titel ”Administrera” och har du tillgång till ett par menyalternativ uppe i högra hörnet av sidan där du kan skapa nytt innehåll.

Notera inloggningsuppgifterna är specifika för detta system och delas inte med den vanliga CAS-inloggningen (som du använder för Fronter och andra tjänster).

Byta lösenord

Om du vill byta ditt lösenord klickar du länken ”Användare” i menyn, letar upp din användare i tabellen och klickar på länken ”Redigera” på den aktuella raden. I formuläret du möts av fyller du i ditt önskade lösenord och klickar på uppdatera för att byta.

Lägg till en kurs

För att lägga till en ny kurs klickar du på länken ”Kurser” i menyn och därefter på knappen ”Skapa ny kurs”.

Du möts då av ett formulär där du anger kursens namn och dess kurskod. Den sistnämnda kan vara kursens faktiska kurskod eller, om kursen ska bestå av flera scheman för att till exempel samla flera delkurser, en valfri unik serie bokstäver och siffror om maximalt 10 tecken. I det senare fallet skulle man exempelvis kunna förkorta namnet på det aktuella programmet och en siffra för terminen – lmp1 för första terminen på Ljud- och Musikproduktionsprogrammet.

Notera att kursen inte kommer att börja synas på förstasidan förrän man har lagt till en eller flera aktiva delkurser.

Lägg till en delkurs

För att lägga till en ny delkurs klickar du på länken ”Delkurser” i menyn och därefter på knappen ”Skapa ny delkurs”.

Formuläret som visas låter dig ange ett namn på delkursen som kommer att visas under de kurser som delkursen kopplas ihop med. Här får du också ange mellan vilka datum (enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD) som delkursen pågår. Detta behöver inte vara delkursens start- och slutdatum utan bestämmer när kursen är aktiv och visas samt vilka kalenderhändelser som ska hämtas från Google.

Efter detta anger du ett kalender-ID som motsvarar den Google-kalender som du vill ska kopplas till delkursen. Detta är i formen UNIK-TEXT@group.calendar.google.com och återfinns på sidan för kalenderinställningar för den aktuella kalendern på Google Calendar (se Skapa en Google-kalender).

Slutligen kopplar du delkursen till en eller flera av de befintliga kurserna genom att kryssa i kryssrutan för respektive kurs.

Om någon av de kurser som du lagt till delkursen i redan har andra delkurser kopplade till sig måste du också gå till respektive kurs under menyvalet ”Kurser”, klicka redigera och sedan spara kursen genom att klicka på ”Uppdatera”. Du har i detta läge också möjlighet att, om du vill, ändra ordningen på delkurserna genom att dra dem upp eller ner i listan.

Notera att en delkurs bara uppdateras och visar kalenderhändelser som inträffar under det valda tidsintervallet. Detta påverkar också synligheten för kurserna som delkursen är tillagd i. En delkurs är aktiv då den har ett passerat startdatum och framtida slutdatum.

Lägg till en användare

För att lägga till en ny delkurs klickar du på länken ”Användare” i menyn och därefter på knappen ”Skapa ny användare”.

Formuläret som visas låter dig ange ett användarnamn, önskat lösenord samt en e-postadress. Klicka därefter på skapa

Notera att inloggningsuppgifterna inte skickas till användarna per automatik utan måste lösas manuellt.

Ta bort innehåll

För att ta bort någon form av innehåll (kurser, delkurser eller användare) klickar du på länken som motsvarar innehållstypen i menyn för att sedan leta fram aktuellt objekt i listan och sedan klicka på ”Radera”.

Detta görs med fördel alltid efter avslutad termin för att göra det enklare att hitta bland innehållet i systemet.

Notera att objektet raderas ur systemet utan någon bekräftelse och utan möjlighet att ångra sig.