Ändrade rutiner i K3

Vi håller för närvarande på med ett arbete som ska förenkla arbetsflödet i K3. Då detta arbete är pågående har vi tagit bort alla checklistor och how to-guider från det rummet. Nya listor kommer läggas dit när arbetet är klart.